Index Reguli

Ce votăm pe 6-7 octombrie?

Pe 6 și 7 octombrie se va desfășura referendumul pentru modificarea art. 48 din Constituție. Conform prevederilor se va modifica termenul ‘soți’ și va fi înlocuit cu sintagma „un bărbat și o femeie”. 

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.”

Pe buletinul de vot se va trece întrebarea Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”, la care alegătorii trebuie să răspundă „da” sau „nu”.

La nivel local, se va organiza un referendum în județul Olt, pentru atribuirea denumirii Olt-Romanați.

Conform Legii 3/2000, art 152:

(1) În situația în care în aceeași zi sau aceleași zile cu un referendum național prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) este stabilit și un referendum local, alegătorii votează în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile cu mențiunea «Votat», prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale separate.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), operațiunile necesare desfășurării referendumului local sunt îndeplinite de birourile electorale ale secțiilor de votare și de biroul electoral de circumscripție județean sau al municipiului București constituite pentru referendumul național care funcționează în aria teritorială în care se află unitatea administrativ-teritorială în care are loc și referendumul local. Biroul electoral de circumscripție îndeplinește pentru referendumul local atribuțiile prevăzute la art. 28.


Înapoi la cuprins