Index Reguli

Ce se întâmplă cu buletinele de vot în noaptea de 6 octombrie?

Guvernul a emis OUG 86/18.09.2018 în care explică această procedură. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca urnele de vot, ştampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite şi toate celelalte documente ale biroului electoral al secţiei de votare să rămână sub paza permanentă a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

  • După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, urnele de vot vor fi sigilate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control, în prezenţa celorlalţi membri. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică ştampila de control.
  • După încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în care va preciza numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la încheierea votării, numărul buletinelor nefolosite, precum şi numărul persoanelor care au participat Ia vot în prima zi de votare. Procesul-verbal se semnează de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
  • La plecare, după realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) şi (3), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi ce hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.
  • Posturile de pază ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi stabilite astfel încât să asigure securitatea tuturor căilor de acces în localul de vot.
  • în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor electorale şi a buletinelor de vot nefolosite.
  • în ziua de 7 octombrie 2018, prevederile Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  • în străinătate, prevederile prezentului articol se aplică cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.

 

Detalii suplimentare sunt reglementate prin Hotărârea 21H/26.09.2018 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

Art. 13. – (1) După încheierea primei zile a votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare încheie un proces-verbal, în cel puţin două exemplare, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

  • Un exemplar al procesului-verbal se afişează la intrarea în sediul secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, urmând ca la încheierea celei de-a doua zi a votării să îl predea biroului electoral de circumscripţie sau oficiului electoral, după caz.
  • Tipizatele proceselor-verbale se imprimă şi se pun la dispoziţia preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare prin grija prefecţilor.

Art. 14. – La plecarea din localul de vot preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de intrare (uşi şi ferestre) în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care a aplicat în prealabil ştampila de control (înainte de a sigila uşile şi ferestrele, aplică ştampila de control pe benzile de hârtie şi apoi lasă ştampila de control în localul de vot, fără a pleca cu aceasta din localul de vot) pe care apoi le semnează.

 

 


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *