Index Reguli

Cine poate alege?

5) Cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv (adică ziua votului), au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

6) Nu au drept de vot debilii și alienații mintal puși sub interdicție și persoanele care, în ziua de referință, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Art 5 din Legea 33/2007

Pot vota atât alegătorii cu cetățenie română, cu domiciliul în țară sau în străinătate sau cetățenii comunitari, care au cetățenia unui stat al EU, altul decât România, care au reședința sau domiciliul în țară.

1) Prin alegător comunitar se înțelege orice cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reședința în România, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) Prin alegător resortisant se înțelege orice cetățean al României, cu domiciliul sau reședința în țară ori în străinătate, care are dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul European în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Art 5 din Legea 33/2007


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *