Index Reguli

Care este calendarul deciziilor și acțiunilor electorale?

crt. Termen Actiunea Responsabil Modalitatea de realizare a acțiunii
1. [Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
18 septembrie 2018
Aducerea la cunoștință publică a zilelor referendumului național și a obiectului acestuia Guvernul Prin mijloace de comunicare în masă
2. La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului național 18 septembrie 2018 [Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare] Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și cheltuielilor pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
3. La data aducerii la cunoștință publică a datei referendumului 18 septembrie 2018 [Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare ] Începerea campaniei pentru referendum
4. Cu o zi înainte de tragerea la sorți
19 septembrie 2018
[Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]
Anunțarea datei, orei și locului desfășurării ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Comunicare scrisă către partidele politice parlamentare și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Prin presa scrisă și audiovizuală
5. În termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018
[Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
6. În termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018
[Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție, a președinților oficiilor electorale și a președintelui biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președinții tribunalelor Prin tragere la sorți
7. În cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoștință publică a referendumului, cel mai târziu la data de 20 septembrie 2018 [Art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare] Stabilirea modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale, a modelelor ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și ale Biroului Electoral Central, a modelului ștampilei de control, a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ și a modelului timbrului autocolant Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
8. În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de 21 septembrie 2018
[Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Alegerea președintelui Biroului Electoral Central Membrii Biroului Electoral Central Prin vot secret
9. În termen de cel mult 5 zile de la data aducerii la cunoștință publică a referendumului, cel mai târziu la data de 22 septembrie 2018
[Art. 27 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea delegaților partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului în Biroul Electoral Central, în birourile electorale de circumscripție, în biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și în oficiile electorale. Partidele politice reprezentate în Parlament Comunicare scrisă
10. Până cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile a votării, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2018 [Art. VIII alin. (1), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției] Imprimarea buletinelor de vot Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ Confecționarea timbrelor autocolante Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ Regia Autonomă „Monetăria Statului“ Compania Națională „Imprimeria Națională“ – S.A.
11. Cu cel puțin 7 zile înaintea primei zile de votare, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2018
[Art. 26 alin. (2^2) și (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare Președintele tribunalului județean sau al municipiului București În ședință publică, prin tragere la sorți din Corpul experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți
12. În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului național, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018
[art. 18 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Organizarea secțiilor de votare în străinătate Ministerul Afacerilor Externe
13. Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de prima zi a votării, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018
[Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestora Primarii Autoritatea Electorală Permanentă
14. Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea primei zile a referendumului național, cel mai târziu la data de 2 octombrie 2018
[Art. 27^1 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe
15. Cel mai târziu cu 3 zile înainte de prima zi a referendumului 4 octombrie 2018
[Art. 27 alin. (1^3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Desemnarea delegaților în birourile electorale ale secțiilor de votare Partidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Comunicare scrisă
16. Cu cel puțin două zile înainte de prima zi a referendumului, cel mai târziu la data de 5 octombrie 2018
[Art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]
Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării: – buletinele de vot, în pachete sigilate; – ștampilele electorale; – listele electorale permanente; – formularele listelor electorale suplimentare; – formularele pentru încheierea proceselor-verbale; – alte tipizate și materiale. Primarii, împreună cu președinții birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale Pe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare
17. În preziua referendumului, 5 octombrie 2018 [Art. 62 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 63 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare] Afișarea la loc vizibil, la sediul secției de votare, a unui exemplar din buletinul de vot, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
18. În ajunul zilei referendumului, 5 octombrie 2018, ora 18,00
[Art. 31 alin. (4) și (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 81 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]
Prezentarea la sediul secției de votare Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare și a pazei în jurul localului de vot, precum și îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare Președintele biroului electoral al secției de votare
19. În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 06,00
[Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Verificarea urnelor, a existenței listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; închiderea și sigilarea urnelor și aplicarea ștampilei de control a secției de votare Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute
20. În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 07,00
[Art. II alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
ÎNCEPEREA VOTĂRII
21. În prima zi a referendumului 6 octombrie 2018, ora 21,00
[Art. II alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
ÎNCHIDEREA VOTĂRII
22. După închiderea votării în prima zi a referendumului
[Art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
Sigilarea urnelor de vot, a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ și a căilor de acces în localul de vot Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului și, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum
23. În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 06,00
[Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Verificarea urnelor, a existenței listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; închiderea și sigilarea urnelor și aplicarea ștampilei de control a secției de votare Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului
24. În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 07,00
[Art. III alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
Desigilarea urnelor de vot Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului
25. În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 07,00
[Art. II alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
ÎNCEPEREA VOTĂRII
26. În a doua zi a referendumului 7 octombrie 2018, ora 21,00
[Art. II alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției]
ÎNCHIDEREA VOTĂRII
27. În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor

[Art. 42 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]

Formularea de întâmpinări și contestații cu privire la operațiunile de votare și de deschidere a urnelor Persoanele interesate În scris
28. În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor
[Art. 42 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor Președintele biroului electoral al secției de votare Prin hotărâre
29. După încheierea numărării voturilor
[Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Constatarea rezultatului votării în secția de votare Președintele biroului electoral al secției de votare Proces-verbal, semnat de președintele biroului electoral al secției de votare și de ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare
30. În cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal
[Art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Transmiterea procesului-verbal către biroul electoral de circumscripție sau oficiul electoral, după caz Președintele biroului electoral al secției de votare Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
31. În cel mult 24 de ore de la primire Transmiterea procesului-verbal către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Reprezentanța diplomatică Prin mijloace electronice
32. În cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului
[Art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Totalizarea rezultatelor referendumului de la secțiile de votare și transmiterea acestora către Biroul Electoral Central Birourile electorale de circumscripție ale județelor Biroul electoral de circumscripție al municipiului București Proces-verbal Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
33. După primirea rezultatelor referendumului de la secțiile de votare din județ, respectiv din municipiul București
[Art. 44 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Centralizarea rezultatelor la nivel național Biroul Electoral Central Proces-verbal
34. În termen de 24 de ore de la încheierea centralizării
[Art. 44 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare]
Înaintarea la Curtea Constituțională a rezultatelor centralizate la nivel național, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot și numărul voturilor nule Biroul Electoral Central Cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
35. [Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare] Prezentarea către Parlament a raportului cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și confirmarea rezultatului acestuia Curtea Constituțională
36. [Art. 45 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare] Publicarea hotărârii Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor referendumului Curtea Constituțională În Monitorul Oficial al României, Partea I
37. [Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulter


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *