Index Reguli

Care este calendarul deciziilor și acțiunilor electorale?

Termenul de realizare a acțiunii (prevăzut de Legea nr. 33/2007  coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015) Descrierea acțiunii Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea Modalitatea de realizare a acțiunii
Cu cel puțin 90 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 26 februarie 2019 Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoștință publică a zilei de referință Guvernul Prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
Cu două zile înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 1 martie 2019 Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție În scris și prin mass-media
În termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință, cel mai târziu la data de: 2 martie 2019 Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție in Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de: 3 martie 2019 Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Alegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia Judecătorii desemnați în Biroul Electoral Central Prin vot secret
În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 4 martie 2019 Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European Președintele Biroului Electoral Central Proces-verbal
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 6 martie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral Central Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
În termen de 48 de ore de la înființarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 6 martie 2019 Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Partidele politice componente ale alianței În scris
În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de: 7 martie 2019 Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electorale Biroul Electoral Central Prin decizie pronunțată în ședință publică
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 7 martie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral Central Înalta Curte de Casație și Justiție Prin hotărâre definitivă
În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 8 martie 2019 Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Orice persoană fizică sau juridică interesată În scris
În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 8 martie 2019 Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Semnatarii protocolului În scris
În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, cel mai târziu la data de: 9 martie 2019 Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale Înalta Curte de Casație și Justiție Hotărâre definitivă
În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință 12 martie 2019 Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegerii Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 39 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European Consiliul Național al Audiovizualului Prin decizie
Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele tribunalului Prin publicare în presă
Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 27 martie 2019 Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Asigurarea sediului și dotarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Instituirea măsurilor de pază și protecție la sediile birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Prefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecții Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Afacerilor Interne
Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 28 martie 2019 Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea cererilor de înscriere în listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reședința în România Cerere scrisă adresată primarului localității de domiciliu sau de reședință
Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 28 martie 2019 Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau candidații independenți În scris
Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință: 28 martie 2019, ora 24,00 Art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Depunerea și înregistrarea candidaturilor Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independenți În scris la Biroul Electoral Central
Cu 60 de zile înainte de ziua de referință 28 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Desemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele tribunalului În ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții
În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de: 29 martie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Înaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia Biroul Electoral Central În scris
În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral 29 martie 2019 Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente Autoritatea Electorală Permanentă Hotărâre
În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 29 martie 2019 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoștința publică a listelor de candidați și a candidaturilor independente Biroul Electoral Central Prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune
În termen de 24 de ore de la comunicarea semnelor electorale, dar nu mai târziu de 29 martie 2019 Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Pronunțarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electorale Biroul Electoral Central Prin decizie
În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Persoanele interesate În scris
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 31 martie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 31 martie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electorale Tribunalul București Prin hotărâre definitivă
În cel mult 24 de ore de la pronunțare, cel mai târziu la data de: 1 aprilie 2019 Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către contestatari și Biroul Electoral Central a hotărârii pronunțate asupra contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale Tribunalul București În scris
A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau, după caz, a termenului prevăzut la. art. 43 alin. (7), cel mai târziu la data de: 30 martie 2019 sau, după caz, 1 aprilie 2019 Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoștința publică a semnelor electorale admise Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina proprie de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea I
În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială, cel mai târziu la data de: 6 aprilie 2019 Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către solicitant a răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială Primarii În scris
În termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 6 aprilie 2019 Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Admiterea sau respingerea candidaturilor Biroul Electoral Central Prin decizie
În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar, cel mai târziu la data de: 7 aprilie 2019 Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitar Biroul Electoral Central În scris
După primirea răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specială Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la primarul unității- administrativ-teritoriale
În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării Art. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Primarii Prin dispoziție
În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziției primarului Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Cetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România În scris, la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cetățeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România
În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestației Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Pronunțarea asupra contestațiilor privind soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale speciale Judecătoria Prin hotărâre
Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de: 12 aprilie 2019 Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale În scris
În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 13 aprilie 2019 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Tribunalul București Prin hotărâre
În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii de către Tribunalul București, cel mai târziu la data de: 14 aprilie 2019 Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Declararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Alegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale În scris
În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de apel, cel mai târziu la data de: 15 aprilie 2019 Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea apelului asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilor Curtea de Apel București Prin hotărâre definitivă
Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 15 aprilie 2019 Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Solicitarea de acordare a timpilor de antenă Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune
În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4), cel mai târziu la data de: 16 aprilie 2019 Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Rămânerea definitivă a candidaturilor Biroul Electoral Central Proces-verbal Candidaturile definitive sunt aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.
După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 17 aprilie 2019 Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus liste de candidați, precum și a candidaților independenți Biroul Electoral Central Prin tragere la sorți Candidații independenți se trec la sfârșitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.
În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 17 aprilie 2019 Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral Central Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European În scris
În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European Președintele Biroului Electoral Central Prin tragere la sorți
În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la serviciile publice de radio și televiziune Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune
În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 18 aprilie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Aducerea la cunoștința publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidaților Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina de internet proprie
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 20 aprilie 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 21 aprilie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European Înalta Curte de Casație și Justiție Prin hotărâre definitivă
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de: 26 aprilie 2019 Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral Primarii Prin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 27 aprilie 2019 Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoțite de copiile documentelor de identitate Primarii În scris
Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 27 aprilie 2019 Art. 34 alin. (1) și (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 Aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestora Aducerea la cunoștința publică a numerotării fiecărei secții de votare din străinătate, precum și a locurilor de desfășurare a votării Primarii, cu sprijinul prefecților Ministrul afacerilor externe Prin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării Prin ordin
Cu 30 de zile înainte de ziua de referință: 27 aprilie 2019 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
Cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 7 mai 2019 Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării Guvernul, la propunerea Institutului Național de Statistică și cu avizul consultativ al Autorității Electorale Permanente Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Cu 48 de ore înainte de desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora: 10 mai 2019 Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare Aducerea la cunoștința publică a datei ședinței în care va avea loc tragerea la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora Autoritatea Electorală Permanentă Prin orice mijloc de comunicare
Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de: 11 mai 2019 Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European și care participă la alegeri În scris
Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de: 12 mai 2019 Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri Președintele biroului electoral Proces-verbal
Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot: 12 mai 2019 Art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central Regia Autonomă „Monitorul Oficial” Proces-verbal
Cu 15 zile înainte de ziua de referință: 12 mai 2019 Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora Autoritatea Electorală Permanentă Prin tragere la sorți
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, din biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European În scris
În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 14 mai 2019 Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral județean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, a listei persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora Autoritatea Electorală Permanentă În scris
În cel mult 2 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 15 mai 2019 Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București, a listei reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secțiilor de votare Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri În scris, sub formă de tabel
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 15 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeri Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26 alin. (3), cel mai târziu la data de: 16 mai 2019 Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European Președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București ori al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Prin tragere la sorți
Până cel mai târziu la data de: 16 mai 2019 Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Asigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare Primarii, cu sprijinul prefecților
În 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de: 17 mai 2019 Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea Președintele biroului electoral județean, respectiv președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectiv Proces-verbal
Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare: 17 mai 2019 Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtie Primarul La cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie
Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 Imprimarea buletinelor de vot Regia Autonomă „Monitorul Oficial”
Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” Regia Autonomă „Monetăria Statului”
Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință: 17 mai 2019 Art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 Confecționarea timbrelor autocolante Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A.
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de: 18 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 19 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
Cu cel puțin 5 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de: 22 mai 2019 Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale Autoritatea Electorală Permanentă În scris
După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală Permanentă Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe În scris
În 2 zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de: 23 mai 2019 Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Comunicarea către primari a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare Președintele biroului electoral județean, sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București, prin intermediul prefecților În scris
În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de: 24 mai 2019 Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independenți În scris
Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de: 24 mai 2019 Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare și art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare Întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare Primarii
Cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei de referință: 25 mai 2019 Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, a listelor electorale, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral Prefectul, împreună cu președintele biroului electoral Ministerul Afacerilor Externe Pe bază de proces-verbal
În preziua zilei de referință: 25 mai 2019, ora 7,00 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 25 mai 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea contestațiilor formulate cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București Prin decizie definitivă
În preziua zilei de referință: 25 mai 2019 Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele biroului electoral Proces-verbal
În ajunul zilei de referință: 25 mai 2019, ora 18,00 Art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Prezentarea președintelui biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia Se încheie proces-verbal
În ziua de referință: 26 mai 2019, ora 6,00 Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, listele electorale speciale, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a observatorilor Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.
În ziua de referință: 26 mai 2019, ora 7,00 Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCEPEREA VOTĂRII
În ziua de referință: 26 mai 2019, ora 21,00 Art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ÎNCHIDEREA VOTĂRII Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.
În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: 27 mai 2019 Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Numărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, însoțit de listele electorale utilizate în secția de votare Președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu pază înarmată
În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor- verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare Misiunile diplomatice și consulatele Prin mijloace electronice
În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 27 mai 2019, ora 21,00 Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum și candidații independenți Cerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, cel mai târziu la data de: 27 mai 2019 Art. 49 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnate și ștampilate, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la Tribunalul București Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate Cu pază înarmată
În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare: 29 mai 2019 Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele- verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral județean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului București Biroul electoral județean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului București Dosare sigilate și ștampilate, care se înaintează cu pază înarmată
În cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I: 29 mai 2019, ora 21,00 Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Soluționarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală Biroul Electoral Central Prin decizie
După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București Art. 52 alin. (1)-(3) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Calcularea pragului electoral și a coeficientului electoral și stabilirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate Aducerea la cunoștința publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a candidaților independenți care au întrunit coeficientul electoral Repartizarea mandatelor prin metoda d’Hondt Înmânarea certificatului constatator al alegerii candidaților aleși Biroul Electoral Central Încheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a Guvernului Procesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.
După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea rezultatului alegerilor Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare Validarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral Central

Date preluate din Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 (Monitorul Oficial nr.129/18.02.2019)


Înapoi la cuprins

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *