Index Reguli

BULETIN DE VOT valid și nul

Sunt nule buletinele de vot care:

 • nu poartă ștampila de control a secției de votare
 • buletinele de un alt model decât cel legal aprobat,
 • cele pe care ștampila „Votat” a fost aplicată în ambele pătrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele.

Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Art 41 din Legea 3/2000, alin 3 si 4

De asemenea, AEP definește mai în detaliu buletinele nule vs cele valide

Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE:

 1. buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater (răspunsul „DA” sau răspunsul „NU”);
 2. buletinele de vot pe care ştampila aplicată depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului este evidentă;
 3. buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în interiorul aceluiaşi patrulater;
 4. buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater şi în afara patrulaterelor;
 5. buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar pe buletin sunt înscrise diferite menţiuni ale alegătorului.

Sunt buletine de vot NULE şi nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:

 1. buletinele de vot carenu poartă ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare;
 2. buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat;
 3. buletinele de vot care nu au aplicată ştampila „VOTAT”;
 4. buletinele de vot la care ştampila atingeambele patrulatere;
 5. buletinele de vot la care ştampila este aplicată doar în afara patrulaterelor;
 6. buletinele de vot la care ştampila este aplicată pe ambele patrulatere, chiar dacă una dintre ştampile a fost tăiată sau există precizări scrise cu privire la valabilitatea uneia dintre acestea;
 7. buletinele de vot la care ştampila aplicată are un alt model decât cel legal aprobat.

 


Înapoi la cuprins