1. Verificarea actelor de către persoane neautorizate